Efter nedlukningen er vi kommet godt i gang på børneholdene, som er fyldte. Vi har dog  kun  1 små pige dansehold pga manglende instruktører, før Corona havde vi 2.
Voksen holdene er ikke så besøgte som før nedlukningen, men det kommer stille og roligt.
Hop dig glad er lukket i dette forår pga. manglende tilmelding.
Gymnastik teamet har fået nye medlemmer, der er nu 5 i udvalget til at varetage de forskellige funktioner til denne store afdeling af Fitness.
4 medlemmer fra udvalget er tilmeldt Idrætsleder akademiets uddannelse som holdes gennem DGI i dette første halve år af 2022.

På vegne af SIF Gymnastik.

Med venlig hilsen
Jette Ulriksen