Fodbold


Ungdomsafdelingen:
SIF fodbold er pt. repræsenteret med alle årgange fra U7 til U13. Efter sommer er
der spillere til at starte U6 op også, og en træner er på plads.
Desværre har vi i 2021 stadig været ramt af corona. Den årlige tur for vores
ungdomshold til Ikast-Cup, blev desværre heller ikke til noget I år. Alligevel har det
været et år med mange gode oplevelser, og vi holder afslutning for ungdomsholdene den 26/6, hvor der er arrangeret forskellige aktiviteter, hyggekampe, lidt
mad og drikke samt overnatning for U10/U11/U12 og U13 i hallen.

Seniorafdelingen:
Spentrup IF har to 7-mands damehold, der er meget selvkørende, og som klarer sig
fint i deres række. Herresenior måtte desværre trække sig fra turneringen i foråret
grundet stort frafald, men et stort arbejde af de tilbageværende spillere betyder, at
de igen er tilmeldt turneringen efter sommerferien. Endelig er der to old-boys hold,
der også er selvkørende.

Generelt
Leif har skaffet nye mål og net, så anlægget står flot hele vejen rundt. Den daglige
”drift” fungerer nogenlunde, men vi mangler desværre hænder til opgaverne i
udvalget – det er svært at rekruttere nye frivillige. Gode ideer til rekruttering
modtages gerne!

Fitness

Cykelmotion

Året var præget af corona og vi nåede aldrig rigtigt at komme i gang før det var slut.

Alle sociale ture og aktiviteter var lukket ned både harzen og andre ture var ikke et emne.

Vi sluttede sæsonen af uden den store festivitas.

CrossFit

Året gik covid 19 og hvad der måtte følge med dette. Vi flytte træning udenfor hvilket blev taget rigtig godt i mod i starten samtid blev der lavet et hold for familien CrossFit hvilket var en kæmpe succes med over 30 deltager af både børn og voksen.

Vi må dog også erkende at vi har manglet specielt et telt hvor vi kunne træne i, mange af vores medlemmer søgte til Randers hvor der var mulighed for at trænes i et telt på en regnvejrsdag dag, lige leds opleves at der er lidt mangle på respekt på Crosfitt rummet, der er ofte beskidt efter man har gået på gulvet med jord på, så vi glæder os rigtig meget til den nye hal og de nye faciliteter der kommer, vi start op igen efter sommer ferien med fuld energi med hold tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.

Spinning

Vi har været lukket ned stort set hele tiden vi nåede dog lige at komme i gang inden jul for så at blive lukket ned igen.

Flemming er den eneste der kører inden ferien ellers starter vi op i August.

Spentrup IF Fitness Center

Sæsonen 2020 i vores fitnesscenter blev på alle måder underlig. Covid-19 pandemien lagde sin klamme hånd over sæsonen. Først var centeret åbent, så lukket, så åben og endte året med at være lukket. Det blev med andre ord et år, hvor det ikke var let at lave holde sig i form ved besøg i fitnesscenteret. Heldigvis havde vi vores Facebook side, hvor de mange forskellige ændringer nemt kunne kommunikeres.

Året 2020 startede ellers med høj cigarføring ved et stort åbent hus i fitness og gymnastik den 4. januar. Det var et super arrangement, hvor alle besøgende kunne prøve de forskellige hold zumba, yoga, hop dig glad, gi den gas og tab dig, crossgym, spinning samt prøve maskinerne i fitnesscentret, derudover var der instruktører til at fortælle om senior idræt, cykel motion samt tri … og der var virkelig mange besøgende.

Men efter Mette Frederiksens lukning af hele Danmark den 11. marts., så lukkede vi allerede dagen efter fitnesscenteret ned. Men lukningen varede kun 3 måneder, hvorefter vi igen kunne åbne med en lang række restriktioner. Vi fik rykket maskiner og bænke rundt, afspærret maskiner for at overholde afstandskrav, sat ekstra rengøring i gang og indført strenge regler med, at alle selv grundigt skulle rengøre alle kontaktflader på træningsudstyr, maskiner og vægte efter brug, ved at sprøjte med desinficeringsvæske og tørre af med papir. Men alle var tilfredse … igen kunne give den gas i fitnesscenteret, selvom det var blevet lidt mere bøvlet.

Glæden varede frem til 11. december, hvor Spentrup IF igen måtte indstille alle indendørs aktiviteter pga. de nyeste retningslinjer fra myndighederne … og dermed sluttede året med et lukket Spentrup IF Fitness Center. Med andre ord en mærkelig og underlig sæson, men vi er vildt glade og taknemmelige for den forståelse og støtte, som vore medlemmer har udvist … det har gjort alt bøvlet værd.

Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen holdes i februar måned. Men på grund af corona, måtte vi desværre udskyde.

Endelig er der mulighed for at holde en generalforsamling under ordentlige forhold.

Medlemmer af Spentrup IF inviteres til generalforsamling den 29. juni kl. 19.00 i hallernes cafeområde

VIGTIGT: Grundet Corona er tilmelding påkrævet, ligesom der er krav om fremvisning af coronapas ved fremmøde. 

TILMELDING

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning ved foreningens formand
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
 6. Valg af revisor + revisorsuppleant
 7. Eventuelt.

Ønsker du post i bestyrelsen eller har punkter til dagsorden – kontakt vores formand, Ann

Fra lørdag den 19/6 åbner hallerne og Spentrup Idrætsforeningen.

Hele sognet åbner fra mandag.

God træning og god sommer.

GAMMEL BESKED:

Spentrup Sogn lukker ned pga. for høj smittetryk.

Det betyder, at alt indendørs aktivitet i Spentrup Hallerne er indstillet fra mandag morgen 14/6 og indtil der i 7 sammenhængende dage har været færre end 20 smittede i sognet.

Vi er rigtig kede af at måtte lukke midlertidig og håber på snarlig genåbning.

Udendørs aktivitet er fortsat tilladt og den enkelte træner må gerne hente bolde etc.

Torsdag kl. 10 er der seniorgymnastik udendørs – kom meget gerne forbi og vær med eller hils på

Når vi normalt må komme i hallerne, fylder seniorgymnastik hele halgulvet, torsdag formiddag.

Nu inviterer Grethe Pedersen Spentrups seniorer til udendørs gymnastik – hver torsdag kl. 10. Vi mødes foran hallen.

Træningen varer ca. en time og byder på forskelligartet, spændende og sjov træning.

For at følge myndighedernes anbefalinger så tæt som muligt, har vi besluttet at Spentrup IF aflyser alle aktiviteter (udendørs og indendørs) så længe forsamlingsforbuddet er på 5 personer.

Så snart vi må samles 10 eller flere igen, og retningslinjerne tillader det, er vi klar til at åbne begrænset udendørs træning igen.

Indtil nu har vi haft gang i blandt andet Gi den gas, løb og cross fit – vi håber, at trænerne på de aktive hold vil sikre at medlemmerne på holdene får beskeden.

Pas godt på hinanden.

Vi ses forhåbentlig snart til træning igen

Kære alle medlemmer af Spentrup Idrætsforening

På baggrund af nyeste retningslinjer fra myndighederne
indstiller Spentrup IF alle indendørs aktiviteter – indtil 17. januar

Vi opfordrer til, at man allerede nu indstiller træningen i hallerne.

Udendørs træning med maksimum 10 personer er fortsat tilladt. Det er op til træneren på de enkelte hold at beslutte, om eventuelle udendørstræninger gennemføres.

Pas rigtig godt på hinanden – hold afstand og sprit af.
God jul til alle

Spentrup Idrætsforening

Vi håber, at vi snart kan genoptage den indendørs træning igen

Spørgsmål? bestyrelse@spentrupif.dk

Spentrup IF øger fra 2021 budgettet til anerkendelse af frivillige med 70.000 kroner

“Det er vigtigt, at vi anerkender vores frivillige.”

“Lad os bruge noget af overskuddet på gaver til trænerne.”

Det var noget af det, der blev sagt på generalforsamlingen sidste år, hvor det blev besluttet, at vi i Spentrup IF skulle prioritere flere penge til at belønne vores trænere, ledere og frivillige.

Det har bestyrelsen i samarbejde med foreningens teams arbejdet på i 2020.

Se overblik over hvad gavepakkerne indeholder nederst på siden

Nu er vi klar til at præsentere den nye gavepolitik, som for det første sikrer en ensartning af måden, vi anerkender frivillige på og øger det samlede budget til anerkendelse med 70.000 kroner.

Lad os starte et aktuelt sted. Vi dropper nemlig julegaven.

Måske lidt overraskende, når vi lige har skrevet, at vi øger budgettet?

Men der er en mening med det hele.

I stedet for julegaven ønsker vi at gøre noget for sammenholdet blandt trænere, ledere og frivillige. Derfor har vi indført to tiltag  i fællesskabets ånd:

 1. Træner-/lederfesten bliver fremover hvert år gratis for alle trænere og ledere, og vi øger budgettet (i håb om at flere vil bakke op)
 2. Ny æbleskivedag: En fælles eftermiddag i juletiden med gløgg og æbleskiver for alle trænere, ledere, sponsorere og frivillige

Æbleskivedagen skulle være holdt for første gang i december, men blev desværre aflyst – og det bliver måske svært at gennemføre træner-/lederfesten som vi plejer i første del af det nye år. De penge der var sat af til begge arrangementer, vil gå videre til næste år, så de næste år forhåbentlig bliver endnu sjovere.

For nogen trænere/ledere er der kun få ændringer, men de fleste vil opleve en større gavepakke. Den vigtigste pointe er, at vi fra 2021 anerkender alle frivillige ens.

Alle trænere og ledere over 15 år får fremover:

 1. Fri fitness kontingent
 2. Gavekort på 900 kroner
 3. En tøjpakke til en værdi af 500,- hvert andet år
 4. Fælles julearrangement
 5. Træner-/lederfest

Mens trænere og ledere under 15 år får:

 1. 2 biografbilletter
 2. 2 t-shirts med SIF logo

Julefrokost til teammedlemmer

Er man medlem af et af foreningens teams, giver SIF fremover 300,- til en julefrokost pr. deltagende teammedlem

Særlig anerkedendelse ved jubilæer

Der give jubilæumsgaver ved holdholdsvis 15, 20, 25, 30, 40, 50 års virke i Spentrup IF, det er det enkle teams ansvar at holde styr på dette. Beløbet er kr. 500 samt en blomst.

En arbejdsgruppe har igennem nogle år arbejdet med ”Projekt forhallen”. Her følger en status på projektet samt lidt information om hvad projektet går ud på

Hvad går projektet ud på?

Det primære formål er at skabe et samlingspunkt for alle borgere i Spentrup, som kan fungere som et område, hvor man kan mødes til alle former for aktiviteter og samvær.

Ved at lave et nyt og spændende indgangsparti, opdatere cafeområde og sørge for et nyt lokale til udlejning og afholdelse af arrangementer og vil vi gerne skabe rammerne for at alle borgere i lokalområdet for et sted at møde, hvad enten det er til en kop kaffe og et spil kort eller at dyrke idræt.

Desuden ønsker vi at bygge den gamle hal om ved at udnytte 1/3 af den gamle hal til  fitness faciliteter, da vi er vokset ud af de eksisterende rammer. Med andre ord vil vi skabe en tidssvarende hal, hvor der er god plads til både klassiske sportsgrene og nye idrætsaktiviteter. 

Hvilke nye muligheder giver projektet? 

 • Stort og åbent cafeområde i sammenhæng med eksisterende haller
 • ”Forsamlingshus” (Eksempelvis lokaleleje til private fester)
 • Mulighed for nye sociale og sundhedsmæssige aktiviteter
 • Bedre fitnessfaciliteter
 • Nye udendørsaktiviteter (Eksempelvis parkour, crossfit, legeplads, multibane, tarzanbane, udendørs opholdsrum)

Hvad er status?

I 2017 blev der udarbejdet et oplæg som blev sendt til behandling ved kommunen i 2018. Det kom desværre ikke igennem nåleøjet ved den prioriteringsrunde. Vi valgte dog at arbejde videre med projektet i projektgruppen og hyrede i starten af 2019 en ekstern konsulent (med stor erfaring fra lignende projekter) til at hjælpe os. I 2019 har vi arbejdet videre med forbedring af projektet med revideret skitseforslag, investerings- og driftsbudgetter samt tidsplaner. Desuden har gruppen taget initiativ til og været meget aktiv i dannelsen af Spentrup Lokalråd

I 2020 forventer vi at præsentere noget for kommunen igen. Desuden forventer vi at afholde endnu et borgermøde i foråret 2020.