Fra lørdag den 19/6 åbner hallerne og Spentrup Idrætsforeningen.

Hele sognet åbner fra mandag.

God træning og god sommer.

GAMMEL BESKED:

Spentrup Sogn lukker ned pga. for høj smittetryk.

Det betyder, at alt indendørs aktivitet i Spentrup Hallerne er indstillet fra mandag morgen 14/6 og indtil der i 7 sammenhængende dage har været færre end 20 smittede i sognet.

Vi er rigtig kede af at måtte lukke midlertidig og håber på snarlig genåbning.

Udendørs aktivitet er fortsat tilladt og den enkelte træner må gerne hente bolde etc.

Torsdag kl. 10 er der seniorgymnastik udendørs – kom meget gerne forbi og vær med eller hils på

Når vi normalt må komme i hallerne, fylder seniorgymnastik hele halgulvet, torsdag formiddag.

Nu inviterer Grethe Pedersen Spentrups seniorer til udendørs gymnastik – hver torsdag kl. 10. Vi mødes foran hallen.

Træningen varer ca. en time og byder på forskelligartet, spændende og sjov træning.

For at følge myndighedernes anbefalinger så tæt som muligt, har vi besluttet at Spentrup IF aflyser alle aktiviteter (udendørs og indendørs) så længe forsamlingsforbuddet er på 5 personer.

Så snart vi må samles 10 eller flere igen, og retningslinjerne tillader det, er vi klar til at åbne begrænset udendørs træning igen.

Indtil nu har vi haft gang i blandt andet Gi den gas, løb og cross fit – vi håber, at trænerne på de aktive hold vil sikre at medlemmerne på holdene får beskeden.

Pas godt på hinanden.

Vi ses forhåbentlig snart til træning igen

Kære alle medlemmer af Spentrup Idrætsforening

På baggrund af nyeste retningslinjer fra myndighederne
indstiller Spentrup IF alle indendørs aktiviteter – indtil 17. januar

Vi opfordrer til, at man allerede nu indstiller træningen i hallerne.

Udendørs træning med maksimum 10 personer er fortsat tilladt. Det er op til træneren på de enkelte hold at beslutte, om eventuelle udendørstræninger gennemføres.

Pas rigtig godt på hinanden – hold afstand og sprit af.
God jul til alle

Spentrup Idrætsforening

Vi håber, at vi snart kan genoptage den indendørs træning igen

Spørgsmål? bestyrelse@spentrupif.dk

Spentrup IF øger fra 2021 budgettet til anerkendelse af frivillige med 70.000 kroner

“Det er vigtigt, at vi anerkender vores frivillige.”

“Lad os bruge noget af overskuddet på gaver til trænerne.”

Det var noget af det, der blev sagt på generalforsamlingen sidste år, hvor det blev besluttet, at vi i Spentrup IF skulle prioritere flere penge til at belønne vores trænere, ledere og frivillige.

Det har bestyrelsen i samarbejde med foreningens teams arbejdet på i 2020.

Se overblik over hvad gavepakkerne indeholder nederst på siden

Nu er vi klar til at præsentere den nye gavepolitik, som for det første sikrer en ensartning af måden, vi anerkender frivillige på og øger det samlede budget til anerkendelse med 70.000 kroner.

Lad os starte et aktuelt sted. Vi dropper nemlig julegaven.

Måske lidt overraskende, når vi lige har skrevet, at vi øger budgettet?

Men der er en mening med det hele.

I stedet for julegaven ønsker vi at gøre noget for sammenholdet blandt trænere, ledere og frivillige. Derfor har vi indført to tiltag  i fællesskabets ånd:

 1. Træner-/lederfesten bliver fremover hvert år gratis for alle trænere og ledere, og vi øger budgettet (i håb om at flere vil bakke op)
 2. Ny æbleskivedag: En fælles eftermiddag i juletiden med gløgg og æbleskiver for alle trænere, ledere, sponsorere og frivillige

Æbleskivedagen skulle være holdt for første gang i december, men blev desværre aflyst – og det bliver måske svært at gennemføre træner-/lederfesten som vi plejer i første del af det nye år. De penge der var sat af til begge arrangementer, vil gå videre til næste år, så de næste år forhåbentlig bliver endnu sjovere.

For nogen trænere/ledere er der kun få ændringer, men de fleste vil opleve en større gavepakke. Den vigtigste pointe er, at vi fra 2021 anerkender alle frivillige ens.

Alle trænere og ledere over 15 år får fremover:

 1. Fri fitness kontingent
 2. Gavekort på 900 kroner
 3. En tøjpakke til en værdi af 500,- hvert andet år
 4. Fælles julearrangement
 5. Træner-/lederfest

Mens trænere og ledere under 15 år får:

 1. 2 biografbilletter
 2. 2 t-shirts med SIF logo

Julefrokost til teammedlemmer

Er man medlem af et af foreningens teams, giver SIF fremover 300,- til en julefrokost pr. deltagende teammedlem

Særlig anerkedendelse ved jubilæer

Der give jubilæumsgaver ved holdholdsvis 15, 20, 25, 30, 40, 50 års virke i Spentrup IF, det er det enkle teams ansvar at holde styr på dette. Beløbet er kr. 500 samt en blomst.

En arbejdsgruppe har igennem nogle år arbejdet med ”Projekt forhallen”. Her følger en status på projektet samt lidt information om hvad projektet går ud på

Hvad går projektet ud på?

Det primære formål er at skabe et samlingspunkt for alle borgere i Spentrup, som kan fungere som et område, hvor man kan mødes til alle former for aktiviteter og samvær.

Ved at lave et nyt og spændende indgangsparti, opdatere cafeområde og sørge for et nyt lokale til udlejning og afholdelse af arrangementer og vil vi gerne skabe rammerne for at alle borgere i lokalområdet for et sted at møde, hvad enten det er til en kop kaffe og et spil kort eller at dyrke idræt.

Desuden ønsker vi at bygge den gamle hal om ved at udnytte 1/3 af den gamle hal til  fitness faciliteter, da vi er vokset ud af de eksisterende rammer. Med andre ord vil vi skabe en tidssvarende hal, hvor der er god plads til både klassiske sportsgrene og nye idrætsaktiviteter. 

Hvilke nye muligheder giver projektet? 

 • Stort og åbent cafeområde i sammenhæng med eksisterende haller
 • ”Forsamlingshus” (Eksempelvis lokaleleje til private fester)
 • Mulighed for nye sociale og sundhedsmæssige aktiviteter
 • Bedre fitnessfaciliteter
 • Nye udendørsaktiviteter (Eksempelvis parkour, crossfit, legeplads, multibane, tarzanbane, udendørs opholdsrum)

Hvad er status?

I 2017 blev der udarbejdet et oplæg som blev sendt til behandling ved kommunen i 2018. Det kom desværre ikke igennem nåleøjet ved den prioriteringsrunde. Vi valgte dog at arbejde videre med projektet i projektgruppen og hyrede i starten af 2019 en ekstern konsulent (med stor erfaring fra lignende projekter) til at hjælpe os. I 2019 har vi arbejdet videre med forbedring af projektet med revideret skitseforslag, investerings- og driftsbudgetter samt tidsplaner. Desuden har gruppen taget initiativ til og været meget aktiv i dannelsen af Spentrup Lokalråd

I 2020 forventer vi at præsentere noget for kommunen igen. Desuden forventer vi at afholde endnu et borgermøde i foråret 2020.