Torsdag kl. 10 er der seniorgymnastik udendørs – kom meget gerne forbi og vær med eller hils på

Når vi normalt må komme i hallerne, fylder seniorgymnastik hele halgulvet, torsdag formiddag.

Nu inviterer Grethe Pedersen Spentrups seniorer til udendørs gymnastik – hver torsdag kl. 10. Vi mødes foran hallen.

Træningen varer ca. en time og byder på forskelligartet, spændende og sjov træning.

På grund af Corona og forsamlingsforbud udsætter vi generalforsamlingen indtil det er muligt.

Vi håber på, at det bliver muligt at afvikle til april.

Bestyrelsen lover at invitere til generalforsamling så snart det er muligt.

Vi sender invitation via hjemmeside og Facebook.

Mandag den 1/3 kan vi endelig åben op for en del af vores aktiviteter. Vi åbner for flere udendørsaktiviteter med op til 25 personer. Det gælder blandt andet cross fit, gi den gas og de fleste fodboldhold.

Det er op til den enkelte træner at beslutte, om det giver mening at begynde aktiviteten.
Vi har opfordret til at begynde så mange aktiviteter som muligt – tænk meget gerne kreativt 🙂

Er du tilknyttet et hold, men i tvivl om aktiviteten er begyndt, så orienter dig hos din træner.

Omklædning hjemmefra og andre retningslinjer

Det er tilladt at træner op til 25 personer sammen. Vær særligt opmærksom på, at omklædning skal foretages hjemmefra, og man skal tage hjem så snart træningen er afsluttet.
Alle andre kendte restriktioner og anbefalinger om afstand, håndsprit etc. gælder også.

Kun adgang til redskaber boldrum/depot i den nye hal

Vi får begrænset adgang til redskaber i de rum, der er i enden af den nye hal, altså boldrum, cross fit-rum og depot. Alle andre døre er låst og der er ingen adgang. Det er kun trænere, der får adgang til rummene – og det er kun trænere/ledere, der må gå derind.

Rigtig god træning

For at følge myndighedernes anbefalinger så tæt som muligt, har vi besluttet at Spentrup IF aflyser alle aktiviteter (udendørs og indendørs) så længe forsamlingsforbuddet er på 5 personer.

Så snart vi må samles 10 eller flere igen, og retningslinjerne tillader det, er vi klar til at åbne begrænset udendørs træning igen.

Indtil nu har vi haft gang i blandt andet Gi den gas, løb og cross fit – vi håber, at trænerne på de aktive hold vil sikre at medlemmerne på holdene får beskeden.

Pas godt på hinanden.

Vi ses forhåbentlig snart til træning igen

Kære alle medlemmer af Spentrup Idrætsforening

På baggrund af nyeste retningslinjer fra myndighederne
indstiller Spentrup IF alle indendørs aktiviteter – indtil 17. januar

Vi opfordrer til, at man allerede nu indstiller træningen i hallerne.

Udendørs træning med maksimum 10 personer er fortsat tilladt. Det er op til træneren på de enkelte hold at beslutte, om eventuelle udendørstræninger gennemføres.

Pas rigtig godt på hinanden – hold afstand og sprit af.
God jul til alle

Spentrup Idrætsforening

Vi håber, at vi snart kan genoptage den indendørs træning igen

Spørgsmål? bestyrelse@spentrupif.dk

Spentrup IF øger fra 2021 budgettet til anerkendelse af frivillige med 70.000 kroner

“Det er vigtigt, at vi anerkender vores frivillige.”

“Lad os bruge noget af overskuddet på gaver til trænerne.”

Det var noget af det, der blev sagt på generalforsamlingen sidste år, hvor det blev besluttet, at vi i Spentrup IF skulle prioritere flere penge til at belønne vores trænere, ledere og frivillige.

Det har bestyrelsen i samarbejde med foreningens teams arbejdet på i 2020.

Se overblik over hvad gavepakkerne indeholder nederst på siden

Nu er vi klar til at præsentere den nye gavepolitik, som for det første sikrer en ensartning af måden, vi anerkender frivillige på og øger det samlede budget til anerkendelse med 70.000 kroner.

Lad os starte et aktuelt sted. Vi dropper nemlig julegaven.

Måske lidt overraskende, når vi lige har skrevet, at vi øger budgettet?

Men der er en mening med det hele.

I stedet for julegaven ønsker vi at gøre noget for sammenholdet blandt trænere, ledere og frivillige. Derfor har vi indført to tiltag  i fællesskabets ånd:

 1. Træner-/lederfesten bliver fremover hvert år gratis for alle trænere og ledere, og vi øger budgettet (i håb om at flere vil bakke op)
 2. Ny æbleskivedag: En fælles eftermiddag i juletiden med gløgg og æbleskiver for alle trænere, ledere, sponsorere og frivillige

Æbleskivedagen skulle være holdt for første gang i december, men blev desværre aflyst – og det bliver måske svært at gennemføre træner-/lederfesten som vi plejer i første del af det nye år. De penge der var sat af til begge arrangementer, vil gå videre til næste år, så de næste år forhåbentlig bliver endnu sjovere.

For nogen trænere/ledere er der kun få ændringer, men de fleste vil opleve en større gavepakke. Den vigtigste pointe er, at vi fra 2021 anerkender alle frivillige ens.

Alle trænere og ledere over 15 år får fremover:

 1. Fri fitness kontingent
 2. Gavekort på 900 kroner
 3. En tøjpakke til en værdi af 500,- hvert andet år
 4. Fælles julearrangement
 5. Træner-/lederfest

Mens trænere og ledere under 15 år får:

 1. 2 biografbilletter
 2. 2 t-shirts med SIF logo

Julefrokost til teammedlemmer

Er man medlem af et af foreningens teams, giver SIF fremover 300,- til en julefrokost pr. deltagende teammedlem

Særlig anerkedendelse ved jubilæer

Der give jubilæumsgaver ved holdholdsvis 15, 20, 25, 30, 40, 50 års virke i Spentrup IF, det er det enkle teams ansvar at holde styr på dette. Beløbet er kr. 500 samt en blomst.

Vi har her til aften stillet flasker med sprit og papir frem i hallens omklædningsrum. Spritten er kun til overflader – ikke til hænderne.

Fra i morgen kan I altså bruge omklædningsrum igen – bare husk at spritte af

Håndbold – Fodbold – Badminton – Fitness – Holdtræning – Gymnastik – Volleyball

Håndbold

U6 mix – Mandag 16.30-17.30
U8 mix – Tirsdag 17.30-19.00

Piger
U9/U10 – Onsdag 19.00-20.00
U13 – Tirsdag 17.00-18.30 og torsdag 17.30-19.00
U15 – Tirsdag 18.30-20.00 og torsdag 16.00-17.30

Damer – Torsdag 19.00-21.00
Herrer – Onsdag 20.00-22.00

Badminton

Unge
Onsdag 16.30-18.00

Senior
Mandag 19.00-20.00
Mandag 20.00-22.00
Fredag 8.00-9.30

Senior turnering
Onsdag 20.00-22.00

Fitness

Hop dig glad – Tirsdag 19.00-20.00 og torsdag 18.00-19.00
Cross gym – Onsdag 18.00-19.00, 19.00-20.00 og mandag 18.00-19.00
Senior idræt – mandag 12.30-14.00
Teens fit – opdateres
Spinning – Mandag 17.00-18.00, onsdag 17.00-18.00, torsdag 18.00-19.00 og lørdag 9.00-10.00
Yoga – Onsdag 19.00-20.00 (Skolen)
Zumba – opdateres

Volley

Senior – Mandag 20.00-22.00

Fodbold

OPDATERES

U7 drenge/piger – kontakt: Bent MOrtensen, Rune Povlsen
U8 drenge/piger – kontakt: Niels Ole Schjøler
U9 drenge/piger – kontakt: Martin Møller, Morten Nielsen
U10 drenge/piger – kontakt: Kaspar Dreiberg, Mette Pilborg Jensen
U11 drenge – kontakt: Ingolf Dyrmose, Kasper Mackenhauer og Martin Tolborg
U13 drenge – kontakt: Brian Balle, Carsten Sørensen, Martin Kjeldsen
Dame senior
Herre senior

Gymnastik

Se overblik og beskrivelser af hold her

Fitness åbner i morgen tidlig. Juhuu. Det ligner måske lidt en byggeplads med lidt afspærringstape hist og her på de maskiner, som ikke må bruges. Vi har også rykket lidt rundt på nogle af maskinerne for at opfylde myndighedernes retningslinjer for benyttelse af fitnesscenteret.For at undgå spredning af corona, er det derfor også en betingelse, at alle følger nogle meget vigtige regler, når man bruger centeret, nemlig:

 • Max 15 personer i centeret af gangen – hvis der er 15 personer allerede, så må man vente udenfor.
 • Alle SKAL selv grundigt rengøre alle kontaktflader på træningsudstyr, maskiner og vægte efter brug, ved at sprøjte med desinficeringsvæske og tørre af med papir. Der er også 15 forstøvere med væske til dette brug. Derudover har vi sørget for en grundig rengøring dagligt.
 • Hold afstand – maskinerne er rykket rundt, så der er omkring 2 meter til hinanden. Maskiner/bænke må derfor selvfølgelig heller ikke flyttes.
 • Man skal bruge håndsprit efter brug. Det har vi også sørget for er tilgængelig.
 • Man har selvfølgelig ikke adgang til centeret ved symptomer … det giver sig selv.

Derudover er der ændret et par ting mere:

 • Vandautomat er lukket. Derudover er bord & stole fjernet midlertidig for at overholde afstandskravene.
 • En række redskaber, måtter, blade, bolde m.v. er ligeledes fjernet midlertidig.
 • Intet overtøj, tasker og lignende må medbringes i fitnesscenteret … husk dog skiftesko.
 • Børn må indtil videre heller ikke tage med op i centeret.
 • Man kan klæde om i omklædningsrum, MEN pt ikke i weekenden, hvor de er lukkede. Så kom evt. i stedet omklædt og tag dit bad derhjemme.

Pas godt på hinanden … men lad os give den gas igen.

Spentrup IF har igennem hele nedlukningsperioden fulgt DGI’s anbefalinger – og det vil vi fortsat gøre.

Vi har blandt andet åbnet op for at trænere må tage initiativ til træning under gældende forhold, udendørs og uden brug af foreningens redskaber. Det har eksempelvis Gi den gas benyttet sig af flere gange.

Seneste melding fra statsministeren har ikke givet anledning til at åbne yderligere op. Der mangler retningslinjer, som vi ved, DGI er ved at skaffe.

Læs nyhed fra DGI
(Vi følger med og opdaterer, når der er nyt – forhåbentlig snart)

Det vil altså sige, at alle almindelige indendørs og udendørs aktiviteter er aflyst indtil vi hører mere fra DGI. Dog opretter vi løbende særlige træninger, som er tilpasset situationen.

Anbefalinger vi følger:
1. Ankomst 5 minutter før træningen starter.
2. Ankom omklædt og medbring væske. Ingen opfyldning af flasker.
3. Medbring eget udstyr, hvis det skal bruges
4. Forlad området umiddelbart efter træning, så næste hold kan starte op.
5. Der er ikke adgang til toiletter, bad og omklædning.
6. Der må ikke være publikum til træningen.
7. Har du det mindste tegn på sygdom, skal du blive hjemme til du er frisk
8. Maks 9 personer + en træner
9. Husk sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Kontingenter

Da vi er en idrætsforening drevet af frivillige og ikke er sat i verden for at skabe overskud, yder vi desværre ikke kompensation for betalte kontingenter – på nuværende tidspunkt.

Det gælder både almindelige kontingenter i gymnastik, fodbold, håndbold etc., men det gælder også fitnessmedlemskaber (1, 4 og 12 måneders medlemsskaber)

Har du et medlemsskab i fitness, har du mulighed for at melde dig ud, så du undgår, at vi trækker flere penge i coronaperioden. Vi håber selvfølgelig, at alle medlemmer vil vende tilbage til foreningen, når Danmark og SIF åbner op igen.

Så længe du er aktiv medlem og betaler kontingent, er du altid velkommen til at tilmelde dig de begrænsede idrætstilbud, vi tilbyder lige nu, og som vi forhåbentlig kan trappe op i løbet af de kommende uger.

Varer nedlukningsperioden længe endnu, vil vi genoverveje ovenstående, men følge anbefalinger fra DGI. Følg med her på siden

Spørgsmål kan stilles til bestyrelse@spentrupif.dk