Vælg en side

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for Spentrup IF Fitness
1.

Dit adgangskort er personligt og skal vises på forlangende. Ligeledes er det ikke tilladt at tage andre med ind i centeret.
2.

Adgangskort byttes uden beregning, hvis skaden skyldes slitage. Ansøgningsblanket til kommune kan findes på www.randers.dk eller kan udleveres i motionscentret.
3.

Unge under 15 år må ikke benytte redskaberne i centret. Børn under forældres opsyn er velkomne i motionscentret.
4.

Man viser hensyn til de andre medlemmer og foreningens instruktører. Anvisninger fra foreningens instruktører skal altid følges.
5.

Der skal anvendes indendørs fodtøj og egnet træningstøj og der må ikke trænes med bar overkrop
6.

Tasker, udendørs sko, overtøj m.v. skal anbringes i omklædningsrum. Opbevaringen er på eget ansvar.
7.

Ryd op efter dig selv. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug, smid brugt papir m.v. i affaldsspanden. Træningsudstyr skal aftørres efter brug
8.

Ved manglende fremmøde til tilmeldte holdaktiviteter opkræves et gebyr
9.

Dørene mærket ?nødudgang? må kun åbnes i nødstilfælde. Udøver et medlem hærværk på ?dækslen? over låsene skal medlemmet betale erstatning til hallen.
10.

Der må ikke ryges i centeret. Ligeledes må der ikke indtages alkoholiske drikke, euforiserende stoffer eller andre forbudte stoffer, før, under og efter træning.
11.

Enhver form for brug af doping er forbudt, ligesom det ikke er tilladt at møde op efter brug af doping. Enhver form for doping medfører bortvisning.
12.
Et medlemskab kan ikke sættes i bero, overdrages til en anden eller refunderes.
Medlemsskabet er løbende og evt. opsigelse eller ændring i medlemsskab, skal meddeles udvalget skriftligt.
Manglende udmeldelse medfører gebyr på kr. 100,-

Overtrædelse af ovennævnte reglement medfører karantæne i 3 mdr.
Gentagelse af overtrædelse medfører bortvisning

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Menu 1
Menu 2