En arbejdsgruppe har igennem nogle år arbejdet med ”Projekt forhallen”. Her følger en status på projektet samt lidt information om hvad projektet går ud på

Hvad går projektet ud på?

Det primære formål er at skabe et samlingspunkt for alle borgere i Spentrup, som kan fungere som et område, hvor man kan mødes til alle former for aktiviteter og samvær.

Ved at lave et nyt og spændende indgangsparti, opdatere cafeområde og sørge for et nyt lokale til udlejning og afholdelse af arrangementer og vil vi gerne skabe rammerne for at alle borgere i lokalområdet for et sted at møde, hvad enten det er til en kop kaffe og et spil kort eller at dyrke idræt.

Desuden ønsker vi at bygge den gamle hal om ved at udnytte 1/3 af den gamle hal til  fitness faciliteter, da vi er vokset ud af de eksisterende rammer. Med andre ord vil vi skabe en tidssvarende hal, hvor der er god plads til både klassiske sportsgrene og nye idrætsaktiviteter. 

Hvilke nye muligheder giver projektet? 

  • Stort og åbent cafeområde i sammenhæng med eksisterende haller
  • ”Forsamlingshus” (Eksempelvis lokaleleje til private fester)
  • Mulighed for nye sociale og sundhedsmæssige aktiviteter
  • Bedre fitnessfaciliteter
  • Nye udendørsaktiviteter (Eksempelvis parkour, crossfit, legeplads, multibane, tarzanbane, udendørs opholdsrum)

Hvad er status?

I 2017 blev der udarbejdet et oplæg som blev sendt til behandling ved kommunen i 2018. Det kom desværre ikke igennem nåleøjet ved den prioriteringsrunde. Vi valgte dog at arbejde videre med projektet i projektgruppen og hyrede i starten af 2019 en ekstern konsulent (med stor erfaring fra lignende projekter) til at hjælpe os. I 2019 har vi arbejdet videre med forbedring af projektet med revideret skitseforslag, investerings- og driftsbudgetter samt tidsplaner. Desuden har gruppen taget initiativ til og været meget aktiv i dannelsen af Spentrup Lokalråd

I 2020 forventer vi at præsentere noget for kommunen igen. Desuden forventer vi at afholde endnu et borgermøde i foråret 2020.