Generalforsamling 20. februar kl. 19 i cafeteriaområdet

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v. Ann I. Holmgrün
 3. Beretning fra udvalgsformændene (Kan læses på spentrupif.dk)
 4. Kassererens beretning v. Rikke Hviid Jensen
 5. Indkomne forslag
  1. Vedtægtsændring §6 foreslået af bestyrelsen: Fra 9 til 7 bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
 7. Valg af revisor + revisorsuppleant
 8. Hvad er Spentruppen? V. Ann I. Holmgrün (10 minutter)
 9. Skal vi fortsat tilbyde gratis kaffe i hallen?
 10. Ny situation i hallerne. V. aktivitetskoordinator Lars Juul Jespersen (15 minutter)
 11. Eventuelt

Vi holder i år generalforsamling den 20. februar, her præsenterer vi foreningens nye teamstruktur, som blandt andet betyder, at vi lægger fodbold og håndboldudvalget sammen til et boldteam.
Du kan også høre mere om den nye ‘Spentruppen’, som vi tror på bliver en enormt vigtig enhed for at få flere medlemmer og frivillige i foreningen.
Vi har selvfølgelig også formandens årsberetning, præsentation af regnskab og valg til bestyrelsen på dagsordenen.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen eller har du punkter til dagsorden, så kontakt formanden Ann Ingerslev Holmgrün