Ifølge foreningens vedtægter skal generalforsamlingen holdes i februar måned. Men på grund af corona, måtte vi desværre udskyde.

Endelig er der mulighed for at holde en generalforsamling under ordentlige forhold.

Medlemmer af Spentrup IF inviteres til generalforsamling den 29. juni kl. 19.00 i hallernes cafeområde

VIGTIGT: Grundet Corona er tilmelding påkrævet, ligesom der er krav om fremvisning af coronapas ved fremmøde. 

TILMELDING

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved foreningens formand
  3. Kassererens beretning
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen + 2 suppleanter
  6. Valg af revisor + revisorsuppleant
  7. Eventuelt.

Ønsker du post i bestyrelsen eller har punkter til dagsorden – kontakt vores formand, Ann