Vælg en side

På aftenens generalforsamling blev det vedtaget at ændre foreningens formålsparagraf. Forslaget var stillet af hovedbestyrelsen og blev vedtaget uden yderligere kommentarer. Ingen stemte imod.

Det er §2 i vedtægterne, den lød før generalforsamlingen: Foreningens formål er at fremme al idræt i Spentrup og omegn.

Efter generalforsamlingen lyder den: Formålet er gennem idræt at skabe sammenhold i Spentrup og omegn. 

Hovedbestyrelsen vurderer, at den nye formålsparagraf går bedre i tråd med foreningens værdier: Udvikling, fællesskab, anerkendelse og tryghed.

På generalforsamlingen blev den nye bestyrelse valgt, de har første konstituerende møde på lørdag den 3/3. Når det er holdt, bliver bestyrelsen præsenteret her på siden.

Menu 1
Menu 2