Adfærdspolitik

Vold eller trusler om vold er sjældne i Spentrup IF.

Derfor er målet med denne politik, at vold og trusler helt forsvinder ud af vores klubliv.
Gennem vedtagelsen af den politik signalerer vi, at vold og trusler under ingen omstændigheder accepteres i vores klub – uanset årsag.
Alle skal vide hvordan vold og trusler om vold skal håndteres og registreres.

Vold er:

  • Slag
  • Spark
  • Skub
  • Bid o.l. (fysisk vold)

Verbale og non-verbale trusler, herunder:

  • Mobning
  • Chikane
  • Andensnedsættende bemærkninger (psykisk vold)

Med vedtagelsen af denne politik sanktioners følgende:

Alle tilfælde af vold eller trusler om vold, skal indberettes til bestyrelsen, der reagerer med bortvisning af den voldelige eller truende – uanset årsagen.
I særlige tilfælde kan reaktionen være begrænset til en advarsel med sikkerhed for øjeblikkelig bortvisning i gentagelsestilfælde.