Alkoholpolitik

Vi ønsker ikke at prædike total afholdenhed, idet det er et spørgsmål om at have den rette indstilling til at omgås alkohol på en sund og fornuftig måde. Som træner og leder for vores ungdomshold vil vi dog indskærpe at der ikke indtages alkohol i samvær med spillerne.

Vi tillader ikke udskænkning af alkohol til ungdomsspillere eller spillere under 18 år. Derfor skal det ved planlægning af fester vurderes hvilke hold der kan deltage i hvilke fester. Vi forventer, at klubbens trænere og holdledere optræder ædrueligt og etisk korrekt under udførelse af træner-/lederopgaver.

Vi vil ikke acceptere, at klubbens medlemmer, forældre og øvrige personer med tilknytning til klubben kører i bil i påvirket tilstand til og fra klubben. Vi accepterer ikke, at chauffører, trænere og holdledere for klubbens ungdomshold indtager alkohol i forbindelse med kampe og lignende. Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe eller til træning.

Bestyrelsen forventer, at klubbens trænere og holdledere erkender, at alle har et ansvar for at klubbens alkoholpolitik efterleves.