Børneattester – pædofili

Spentrup IF ønsker at sikre vores idrætsudøvere under 15 år mod pædofili.

Forebyggelse er bedst og bestyrelsen opfordrer til en tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere om emnet.

Vi ønsker ikke, at sætte faste “leveregler” for klublivet og dets aktiviteter.

Vi vil lade de voksnes almindelige sunde og afbalancerede fornuft råde i fortolkningen af, hvorvidt en voksens opførsel IKKE kan betragtes som en almindelig accepteret vesteuropæisk norm eller interesse for børn.

Forældrene opfordres til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør, og er derfor bedre i stand til at opdage, hvis barnet mistrives, f.eks. på grund af en grænseoverskridende opførsel fra en voksen.

Vær opmærksom på, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem børn og voksne.

Klubben benytter sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (DCK) § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt de undersøgte er anmeldt eller dømt for pædofili.

Blanket kan hentes her

Alle klubbens trænere, ledere og øvrigt personale tjekkes konsekvent og med en fast årlig frekvens i ovennævnte register.

Indhentning af oplysninger fra ovennævnte register kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt.

Oplysningerne tilgår formanden for bestyrelsen, der er underlagt tavshedspligt. Oplysningerne er fortrolige, og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder. Uberettiget videregivelse af oplysninger fra registret kan straffes.

Såfremt trænere, ledere og øvrigt personale optræder i registret eller nægter at udfylde og underskrive samtykkeerklæringen, medfører det bortvisning af nuværende og afvisning af et kommende ansættelsesforhold/aktiv deltagelse.