Børneattester – pædofili

Børneattester:

Som frivillig i Spentrup IF skal vi indhente en børneattest fra dig. En børneattest indhenter vi fra Politet.

Vi anmoder om børneattester fra alle frivillige i Spentrup IF, også selvom du ikke har børn under 15 år på dit hold. Dette anses som en sikkerhedsforanstaltning for børn og unges sikkerhed.

Hvorfor indhenter Spentrup IF børneattester?

Spentrup IF er underlagt “Bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer og foreninger” og derfor har vi pligt til at indhente børneattester.

Omfatter kravet om børneattest også teams såsom bestyrelse, sponsorteam og andre, som ikke har direkte træningsaktivetet?

Vi opfordrer til, at der bliver indhentet børneattester på alle frivillige, og derfor ønsker vi også at indhente børneattester på frivillige, som ikke har med træningsaktivtet at gøre

Må en forældre hjælpe i tilfælde af, at en træner bliver syg (f.eks. til en kampdag)?

Ja, såfremt en forældre kun hjælper kortvarigt eller enkeltvis så skal der ikke indhentes attester.

Hvis det er periodisk eller flere gange, så skal der indhentes attester.

Hvad sker der hvis en træner ikke har en børneattest?

Såfremt en træner ikke har en børneattest vil træneren blive suspenderet indtil attesten er indhentet. Det er team-lederens ansvar, at attesten er indhentet før en begyndt træning.

Min børneattest er ikke godkendt, hvad nu?
Du skal være opmærksom på, at attesten kan blive afvist såfremt du har oplyst forkert CPR-nummer, eller dit navn ikke passer med dit fulde juridiske navn.
Det er derfor vigtigt at du oplyser de præcise oplysninger, når du indsender en anmodning.

Hvordan bliver der indhentet børneattester?

1. Navn, email og CPR-nummer indsendes sikkert via https://gdpr.spentrupif.dk
2. Der sendes en email til bestyrelsesformanden hvori der oplyses, at der nu er anmodet om børneattest
3. Anmoder modtager en besked i Digital Post fra Politiet, hvori de skal godkende, at Spentrup IF må modtage børneattesten (denne anmodning skal godkendes indenfor 14 dage)

For frivillige som ikke har MitID eller/og E-boks skal denne blanket printes, udfyldes og gives til bestyrelsesformanden: https://politi.dk/-/media/mediefiler/landsdaekkende-dokumenter/straffeattest/brneattest-p274.pdf

Lovtekst: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1309