Klubblad

Her kan du tegne annoncer til Spentrup IF klubblad, som udkommer 3 gange årligt i et oplag på 1.200 blade. Bladene uddeles i Spentrup, Hvidsten og Jennum.

Priser:

Størrelse Pris 1 år excl. moms
1/8 side  750 kr.
1/4 side  1.000 kr.
1/2 side  1.500 kr.
1/1 side  2.000 kr.